Ouderraad

Zonder de ouderraad zouden allerlei activiteiten niet meer plaats kunnen vinden op school. Wij zijn dan ook heel blij met hun grote inzet!

De kerst- of paasviering, de sport- en speldag, de open avond van de jaarlijkse projectweek en de algemene informatieavond zijn een paar voorbeelden van de vele activiteiten.  

Daarnaast beheert de ouderraad de inkomsten van de jaarlijkse ouderbijdrage. Deze inkomsten worden gebruikt om boodschappen te doen voor de activiteiten of het aanschaffen van cadeautjes e.d.

Samenstelling van OR

José Kool

Hilde Kraak

Suzanne den Boer

Heleen Cordes

Astrid Butijn

Renee de Wildt

Esther Vos

Larissa Bon