Kanjertraining

We besteden wekelijks aandacht aan de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen, waarbij we gebruik maken van de Kanjertraining. De leerkrachten hebben na vijf jaar de definitieve licentie gehaald en zijn geschoold tot Kanjertrainer.

Bij de Kanjertraining zijn 5 basisregels belangrijk:

            We vertrouwen elkaar;

          Niemand speelt de baas;

               Niemand lacht uit;

              Niemand blijft zielig;

               We helpen elkaar.

Ouders worden erbij betrokken door de kanjerweek aan het begin van het schooljaar en de mogelijkheid een openbare kanjerles te volgen. 

Het team heeft afspraken gemaakt hoe we optreden bij pestgedrag. We doen aan dossiervorming en lichten zo nodig de ouders van het gepeste kind én het kind dat pest in. Er is op school een pestprotocol.

 

Doelstellingen van de Kanjertraining

1.  Pestproblemen worden hanteerbaar/lossen zich op

2.  Leerlingen voelen zich veilig

3.  Leerlingen voelen zich bij elkaar betrokken

4.  Leerlingen durven hun gevoelens onder woorden te brengen

5.  Leerlingen krijgen meer zelfvertrouwen