Agenda

Een Christelijke school

De Kon. Julianaschool is een protestants-christelijke school. Vanuit de Bijbel leren en lezen we over de liefde van God voor mensen en dat vertellen we aan de kinderen. We zingen christelijke liederen en beginnen en eindigen de dag met gebed. We laten zien wat het in deze wereld betekent om christen te zijn en zoeken manieren om hier uiting aan te geven. De wijze waarop Jezus met mensen omging inspireert ons. We proberen het voor te leven en in de omgang met elkaar in praktijk te brengen.

Bijbelse kernwoorden zoals gerechtigheid, goedheid, geborgenheid en vergeving spelen daarbij een rol. Dat is niet iets dat je in het lesrooster kan aanwijzen, maar is verweven in en met het onderwijs. Vanzelfsprekend is de leerkracht daarvan de belangrijkste vormgever.

Bij ons op school

 1. Ontwikkelen de kinderen hun eigen identiteit in een veilige omgeving
   
 2. Geven leerkrachten onderwijs vanuit hun hart, met passie voor kinderen
   
 3. Is er Engels in elke groep
   
 4. Geven we goed, modern, verfrissend onderwijs
   
 5. Hebben kinderen het gevoel: hier zit ik lekker in mijn vel
   

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn partners die zich samen inspannen om het beste uit kinderen te halen. Daarom willen we een open, laagdrempelige school zijn. De deur mag en moet open staan en we zijn blij met de betrokkenheid van de ouders. Zo zijn er ouders die meedenken met de beleidskeuzes die de school maakt en ouders die helpen bij allerlei activiteiten in de school.

Wij geloven in liefde en aandacht bij de ontwikkeling en opvoeding van uw kind.