Bestuur

De Kon. Julianaschool in Wilnis bestaat sinds 1883 en gaat, zoals veel protestants-christelijke scholen, uit van een vereniging: de ‘Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs’. Dat betekent dat we een gewone basisschool zijn met alle wettelijke regels en kwaliteitsnormen die daar vanuit de overheid voor gelden. Daarnaast is er de vereniging die bestaat uit leden (vaak ouders van kinderen op school) die het belangrijk vinden dat de Bijbelse boodschap niet alleen in de opvoeding thuis, maar ook op school centraal staat.

Het bestuur vindt het belangrijk dat er in de gemeente De Ronde Venen een basisschool is waar kinderen leren en leven vanuit Gods Woord. Vanuit die bron willen we verschil maken. We geloven dat God als eerste in ons leven kwam en dat Hij ons leven in Zijn hand heeft. Wij verlangen ernaar dat onze kinderen leren Jezus te volgen. Er is een grote groep van betrokken, positief christelijke ouders die de school graag ondersteunt op verschillende manieren. Ouders die bewust gekozen hebben voor de christelijke identiteit van deze school en de manier waarop daar invulling aan wordt gegeven. 

 

Samenstelling bestuur

Bas Blankestijn, voorzitter

Corstian Leeflang, penningmeester

Karlijn Hospes, secretaris

Klaas Wim Barneveld, algemeen lid

Frans Meijer, algemeen lid

Personeelsfunctionaris namens het bestuur:

Alieke Bloed

 

Voor nadere informatie of wanneer u in contact wilt komen met het bestuur kunt u contact opnemen met bestuur@julianaschoolwilnis.nl.