Leerkracht groep 6 gezocht

Op dit moment zijn we op zoek naar een leerkracht voor groep 6 (woensdag en donderdag)

Wij zoeken een collega die:

- de christelijke identiteit uitdraagt, de Bijbel als inspiratiebron heeft en rolmodel voor onze leerlingen is;

- wil bijdragen aan de ontwikkeling van de school;

- de sociale vaardigheden van de leerlingen verder bevordert;

- goed kan afstemmen op de onderwijsbehoefte van de leerlingen;

- breed inzetbaar is.

 Op onze school:

- is een prettig, rustig en gestructureerd leerklimaat;

- werkt een enthousiast team;

- zijn veel positieve ouders;

- neemt de Kanjertraining een belangrijke plaats in;

- is de veiligheid en de goede sfeer voelbaar;

- streven we naar goede opbrengsten;

- hebben we veel faciliteiten om goed onderwijs te geven.

De werkdagen:

woensdag en donderdag (wtf 0,3625)

Meer informatie:

Informatie over deze vacature is te verkrijgen

bij Amanda Vermeij (directeur),

tel. 0297-281614 of 06-23209141.

Reacties kunnen gestuurd worden naar: 

directie@julianaschoolwilnis.nl