Gebedsgroep

Eén keer in de twee weken op vrijdagmorgen komt een gebedsgroep van ouders een uur bij elkaar om te bidden voor onderwerpen die met de school, de kinderen en hun familie te maken hebben.
Behalve dat de ouders zelf gebedsonderwerpen inbrengen, kunnen ook kinderen en leerkrachten gebedspunten inleveren. Hiervoor kunnen ze een briefje in de gebedenbus doen die bij personeelskamer hangt. Op de digitale schoolkalender staan alle bijeenkomsten vermeld.

Wil je meedoen met de gebedsgroep of een keer meekijken, dan ben je van harte welkom! We komen samen in de zorgruimte van de school. Voor meer informatie kunt u terecht bij:Anne-Els Barneveld ae@barneveld.biz