Techniek

Kinderen groeien op in een wereld vol techniek. Ze leven en spelen erin. Kinderen zijn van jongs af aan al geïnteresseerd in het hoe en waarom van de dingen om hen heen. Toch wordt er tegenwoordig steeds minder vaak gekozen voor een technisch beroep. We vinden het onze taak om ervoor te zorgen dat kinderen deze interesse houden en hun techniekkennis verder kunnen verdiepen en verbreden.

De technieklessen zijn gedeeltelijk verweven met onze methode voor Natuur en Techniek (Naut), maar worden ook apart gegeven met de leskisten die we op school hebben of lenen. De lessen zijn vooral erg praktisch, zodat de kinderen ervaren en ontdekken hoe de techniek werkt. De onderwerpen van de lessen zijn onder meer: transport, communicatie, productie en constructie.