ICT

De computer is onmisbaar in ons onderwijs en wordt tijdens verschillende vakken gebruikt. We hebben veel educatieve software die speciaal hoort bij de leermethodes. De oefenstof sluit nauw aan bij de leerstof in het boek. Ook worden er woordjes, tafels en topografie geoefend op de computer. 

De kinderen leren de verschillende computervaardigheden, zoals het werken met de computer, internet en programma’s. Verantwoord computergebruik is belangrijk. Daarvoor hebben we een internetprotocol.

In de onderbouw (groep 1,2,3) kunnen de kinderen op een iPad oefenen. De leerkracht zet goede educatieve apps klaar, waar de kinderen mee aan de slag kunnen gaan.

Op school beschikken wij over twee chromebookkasten. Hierin zitten voor groep 3 t/m 8 zestig chromebooks. Elke dag worden deze chromebooks tijdens de lessen door de leerkrachten ingezet. Dit kan zijn om kinderen extra te laten oefenen of juist om uitdaging te geven. Bovendien kunnen kinderen tijdens het werken met projecten informatie opzoeken met het chromebook en gelijk verwerken in hun eigen 'drive'. De kinderen, maar ook de leerkrachten, werken allemaal in 'the cloud'. Alle teksten en opdrachten worden hier opgeslagen.

Belangrijk bij het gebruik van computers bij de lessen is een duidelijke visie en vertaling naar de praktijk. Wat wil je als school namelijk bereiken met je onderwijs? Welke behoeftes zijn er? Hoe kan het helpen om je onderwijsdoelen te realiseren en hoe innoveren we dat effectief en op welke termijn?

Op dit moment oriënteren we ons via een pilot in groep 7 en 8 op digitale verwerkingssoftware voor rekenen en spelling voor de leerlingen. Werkboeken zijn  in de klas niet meer nodig. Met de software kunnen leerlingen op eigen niveau met opgaven oefenen, terwijl ze ondersteund worden in hun leerproces. Tijdens een studiemiddag in het voorjaar 2018 zullen we de ervaringen van de groepen 7 en 8 bespreken en een route voor volgend jaar uitzetten.