Rekenen

We maken in groep 1 t/m 8 gebruik van de methode Wizwijs. De rekenlessen beginnen altijd met een doe-activiteit waarin met concreet materiaal het lesdoel wordt aangeboden. In de lessen wordt er veel samengewerkt waardoor de kinderen leren om met elkaar een rekenprobleem op te lossen. Tijdens iedere les wordt er ook zelfstandig gewerkt.

In groep 1 en 2 wordt er meer spelenderwijs gewerkt aan voorbereidend rekenen. Dit gebeurt dagelijks door kringactiviteiten en rekenspelletjes.

Taal/Spelling

Taal is de basis voor al het andere leren. Het stimuleren van een goede taalontwikkeling is dan ook het centrale doel van de kleuterperiode. Door voorlezen, rijmspelletjes, liedjes en kringgesprekken bouwen de kinderen een steeds grotere woordenschat en taalinzicht op. Ook de lettertafel wordt gebruikt. Een lettertafel (of lettermuur) kan heel goed gebruikt worden in groep 2 bij de letter van de week. Iedere week staat er een bepaalde letter centraal (de h van herfst, de d van dieren) en kinderen nemen voorwerpen mee bij die letter.

In groep 3 t/m 8 maken we voor taal en spelling gebruik van de methodes Taal op Maat en Spelling op Maat. We vinden het belangrijk dat kinderen een brede kijk op taal ontwikkelen. Deze methode geeft aandacht aan veel verschillende onderwerpen, zoals: grammatica, literatuur, schrijven, taalbeschouwing en woordenschat. Door de verscheidenheid aan opdrachten blijven de kinderen betrokken en enthousiast.

(Begrijpend) Lezen

In groep 1 en 2 wordt er begonnen met het voorbereidend lezen. Dit zijn activiteiten waarbij de kinderen letters leren en klanken kunnen onderscheiden. In groep 3 leren de kinderen lezen met behulp van de methode Veilig Leren Lezen. Prachtig om te zien hoe trots de kinderen zijn als ze een boekje kunnen lezen. In groep 4 t/m 6 wordt het technisch lezen verder ontwikkeld met de methode Estafette.

Begrijpend lezen wordt gegeven vanaf groep 4. We maken hier gebruik van de methode Leeslink. Dit is een digitale methode die werkt met teksten met onderwerpen uit de actualiteit. De kinderen zijn hierdoor betrokken bij het onderwerp en met behulp van een stappenschema leren ze een tekst goed te begrijpen.

Elke week zijn er enthousiaste ouders die zorgen voor het uitlenen van de boeken die in de school bibliotheek staan. De bibliotheek is geheel vernieuwd. Veel verouderde boeken zijn verwijderd en honderden nieuwe boeken zijn aangeschaft, zodat er een ruime keus is voor de leerlingen om met plezier te kunnen lezen.