VakantieroosterVakantierooster 2021/2022 

Herfstvakantie

maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021

Kerstvakantie

maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022

Voorjaarsvakantie

vrijdag 25 februari t/m vrijdag 4 maart 2022

Paasweekend

vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022

Meivakantie (inclusief Koningsdag)

maandag 25 april t/m vrijdag 6 mei 2022

Hemelvaartsdag

donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022

Tweede Pinksterdag

maandag 6 juni 2022

Zomervakantie

vrijdag 8 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022