Schooltijden

Groep 1 en 2 08.30-12.00 uur 
13.15-15.15 uur
Woensdag geen school
Groep 3 en 4 08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur
Vrijdagmiddag geen school
Groep 5 t/m 8 08.30 - 12.00 uur
13.15 - 15.15 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur

 

De eerste bel gaat om tien minuten voor half negen en de laatste bel om drie minuten voor half negen. ‘s Middags gaat de eerste bel om vijf over één en de laatste bel om twaalf over één. Bij de eerste bel mogen de leerlingen naar binnen; bij de tweede bel moeten ze naar binnen. De ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan in principe niet de klas in. Incidenteel kan dat voorkomen als er een vraag moet worden gesteld aan de leerkracht of als een kind echt iets wil laten zien o.i.d. Ouders die hun kind in groep 1 t/m 4 brengen, vragen we om bij de tweede bel de klas uit te gaan. Zodoende kunnen we effectief met de leertijd omgaan wat uiteindelijk ten goede komt aan uw kind(eren).