Schooltijden

Vanaf januari 2021 werken wij met een continurooster, dit ziet er als volgt uit:

Groep 1 en 2 08.30-14.30 uur 
Woensdag geen school
Groep 3 t/m 8 08.30 - 14.30 uur
Woensdag 08.30 - 12.30 uur

Coronatijd
In verband met Corona mogen de ouders de school niet meer in. Dit betekent dat de kleuters bij de deur afgezet worden en de andere leerlingen bij het hek. Bij de eerste bel om 8.20 uur mogen de leerlingen naar binnen. Bij de tweede bel om 8.30 uur moeten de leerlingen in de klas zitten

Na Coronatijd
De eerste bel gaat om tien minuten voor half negen en de laatste bel om drie minuten voor half negen. Bij de eerste bel mogen de leerlingen naar binnen; bij de tweede bel moeten ze naar binnen. De ouders van leerlingen uit groep 5 t/m 8 gaan in principe niet de klas in. Incidenteel kan dat voorkomen als er een vraag moet worden gesteld aan de leerkracht of als een kind echt iets wil laten zien o.i.d. Ouders die hun kind in groep 1 t/m 4 brengen, vragen we om bij de tweede bel de klas uit te gaan. Zodoende kunnen we effectief met de leertijd omgaan wat uiteindelijk ten goede komt aan uw kind(eren).