Tussenschoolse opvang (TSO)

Elke dag zijn er ouders tussen de middag aanwezig om met de kinderen die overblijven te eten en te spelen. We vinden het belangrijk dat kinderen zich even kunnen ontspannen en weer fris aan de middag beginnen. De groep is in tweeën verdeeld: als de ene groep eet heeft de andere groep alle ruimte om te spelen. Om 12:30 uur wordt er gewisseld. Voor kinderen van groep 5 t/m 8 is er de mogelijkheid om onder begeleiding naar het Speelwoud naast het NME-centrum te gaan.

Als u voor uw kind gebruik wilt maken van de TSO, vragen we u om van te voren een keer samen met uw kind te komen kijken. Zo kunt u samen zien hoe het gaat tijdens de TSO en is het voor uw kind niet meer zo vreemd als het voor de eerste keer zelf overblijft. We willen u ook vragen mee te draaien in de opvang tussen de middag, kinderen vinden het vaak heel leuk als hun ouders meewerken!

De TSO wordt gecoördineerd door Marianne Visser en Suzanne den Boer.
E-mail: overblijf@julianaschoolwilnis.nl 

Buitenschoolse opvang (BSO)

KMN Kind & Co verzorgt de buitenschoolse opvang op BSO de Touwladder, Wagenmaker 97 in Wilnis. Deze opvang is verdeeld over twee verdiepingen: de benedenverdieping voor de onderbouwgroep en de bovenverdieping voor de bovenbouw kinderen.

BSO de Touwladder is open op maandag tot en met vrijdag van 14.30 uur tot 18.30 uur. In de schoolvakanties is de BSO van 7.30 uur tot 18.30 uur geopend.

VSO de Touwladder biedt opvang aan op maandag tot en met vrijdag van 7:30 tot 8:45 uur. De pedagogisch medewerker brengt de kinderen naar school en zorgt dat de overdracht aan de leerkracht goed verloopt.

Voor vragen over plaatsingsmogelijkheden kunt u contact opnemen met onze afdeling planning via planning@kmnkindenco.nl of  via telefoonnummer: 030 - 600 47 50.

Overigens zijn in De Ronde Venen meer organisaties die BSO aanbieden.

TSO richtlijnen
TSO - Afspraken voor kinderen
TSO info